Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tin đăng nhặt được giấy tờ


Ngày hôm qua (8/2) khi đi trên đường Chùa Bộc (Hà Nội) mình có nhặt được một chiếc ví bên trong gồm có:

nguyễn công tú

TH[I HẠN BẢO HIỂM XE HẾT HẠN:17/11/2013 ĐẾN 17/11/2014 VÀ BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MOTO NGÀY 19/03/2014