Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tin đăng nhặt được giấy tờ




gom mot gplx:Pham Quang Hop.sn 06~02~1988,mot cmnd ten pham quang hop so cmnd:164381222

Tôi nhặt được 1 số giấy tờ mang tên anh Phan Văn Tâm sinh năm 1989 ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM. Nếu anh Tâm hoặc ai biết thông tin này thì vui lòng liên hệ với tôi để nhận ...

Trên đoạn đường từ Liễu Giai đến 43 Giảng Võ tôi có nhặt được CMND của a Nguyễn Văn A

Ngày hôm qua (8/2) khi đi trên đường Chùa Bộc (Hà Nội) mình có nhặt được một chiếc ví bên trong gồm có:

nguyễn công tú

TH[I HẠN BẢO HIỂM XE HẾT HẠN:17/11/2013 ĐẾN 17/11/2014 VÀ BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MOTO NGÀY 19/03/2014