Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Xin đọc kỹ vì rơi giấy tờ

Ngày đăng: 10/09/2017
Ngày nhặt/rơi: 09/09/2017
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi là một con chó, mẹ tôi đẻ tôi ra không có lỗ đít. Tôi ăn và ỉa đều bằng mồm. Vì tôi bất tài vô dụng nên tôi chuyên đọc cái bài viết trên Tìm Giấy Tờ .com.vn để xem ai mất thì tôi nổi máu chó lên và làm trò thất đức. Ngay thời điểm này tôi cũng đang đọc bài này. Số điện thoại liên hệ của tôi là 0168 412 3775. Nhiều người bảo tôi ở Sài Gòn nhưng thực ra tôi không có nhà cửa, mà chui rúc trong các thùng rác cạnh các quán nét. Mọi người nhận được cuộc gọi của tôi đừng tiếc lời chửi thẳng vào mặt tôi nhé.

Thông tin liên hệ

Đào Tên Lửa

0168 412 3775

Sài Gồng, Đồng Nây, Bìn Dương

Bắt được tôi xin đập tôi như con chó