Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm ví bị rơi

Ngày đăng: 13/08/2017
Ngày nhặt/rơi: 10/08/2017
Vị trí: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Cần tìm ví màu đen bên trong có 1 CMT, 1 thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Duy Phương, 1 bằng lái xe, 1 giấy tờ xe

Thông tin liên hệ

Nguyễn Duy Phương

0913579567

Đường 339 , Quận 9 , Tp hồ Chí Minh