Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ mang tên Phan Văn Đoàn

Ngày đăng: 10/01/2018
Ngày nhặt/rơi: 10/01/2018
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên đoạn đường từ kcn Đồng An Bình Dương về phà cát lái. Tôi có đánh rơi 1 cái bóp có giấy tờ tùy thân. Ai nhặt đc xin liên hệ.

Thông tin liên hệ

Phan Văn Đoàn

01679127374

2072/12/6 ấp đại thắng, vĩnh thanh, nhơn trạch, đồng nai