Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tim giấy tờ

Ngày đăng: 12/04/2018
Ngày nhặt/rơi: 10/04/2018
Vị trí: Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Ở duong bá trac phuong 1 q8 tôi bi map bop tiền trong đôc 2 cai cmnd mang ten pham văn Công 12-06-2000 và phạm thi Huyền 1-6-1966 và một bằng lái xe mang ten phạm thi huyen và mot giấy tờ xe Nếu ai lượn được cho mình xin lai Cam ơn có ji mình hậu tạ

Thông tin liên hệ

Phạm thi huyen

01202174511

Duong bá trac p1 q8