Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 12/01/2018
Ngày nhặt/rơi: 31/12/2017
Vị trí: Cầu Giấy - Hà Nội

Nội dung: Mình có làm rơi 1 ví trong đó có cmt mang tên trần quang trung và 1 số giấy tờ khác . Ai nhặt đc cho mình xin lại . Xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Trần quang trung

0963226628

Nghĩa đô hà nội