Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi ví giấy tờ mang tên Văn Văn

Ngày đăng: 09/08/2018
Ngày nhặt/rơi: 09/08/2018
Vị trí: - Đà Nẵng

Nội dung: Trên đoạn đường từ chợ Nguyễn Phước Nguyên theo hướng Trường Chinh về đến Hòa Khương tôi có đánh rơi ví màu nâu sẫm bên trong có tiền và một số giấy tờ mang tên Văn Văn. Ai nhặt được xin vui lòng gọi số điện thoại 0905494792. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Văn Văn

0905494792

73 Huỳnh Ngọc Huệ, Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam