Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi túi xách có thẻ tín dụng

Ngày đăng: 10/09/2017
Ngày nhặt/rơi: 08/09/2017
Vị trí: Từ Sơn - Bắc Ninh

Nội dung: Thẻ tín dụng tên Nguyễn Thị Mai, nằm trong túi xách đỏ rơi gần chùa Dâu, ai nhặt được xin cảm ơn và hậu tạ, liên hệ 0963 419 429

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Mai

0963 419 429

Chùa Dâu

Nguyễn Tuấn Sơn là thằng con hoang