Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ mang tên: Lê Thanh Thái Hạnh

Ngày đăng: 06/08/2018
Ngày nhặt/rơi: 15/06/2018
Vị trí: Hớn Quản - Bình Phước

Nội dung: Tôi làm mất giấy tờ trong quá trình đi photo tại quán Tân Hưng, Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước, giấy tờ gồm có: bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cấp 3, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Tất cả đều mang tên: Lê Thanh Thái Hạnh. Ai nhặt được cho tôi xin lại, xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Lê Thanh Thái Hạnh

01646882324

THPT Trần Phú, Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước