Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi CMND tên NGUYỄN VĂN NY

Ngày đăng: 09/01/2018
Ngày nhặt/rơi: 09/01/2018
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tại khu vực ngã tư Bình Thái,tôi có rơi CMND tên NGUYỄN VĂN NY. Ai nhặt được xin liên hệ 0984012349.Xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Ny

0984012349

443/10 Đỗ Xuân Hợp Quận 9