Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được ví bên trong có cavet tên Nguyễn thị thanh trúc bảng số 64FB-0130

Ngày đăng: 25/06/2017
Ngày nhặt/rơi: 25/06/2017
Vị trí: Duyên Hải - Trà Vinh

Nội dung: Tren đoạn đường 17, xã Long hữu, huyện duyên hải toi có nhặt nt được 1 cái vi ben trong có 1 càvet xe tên Nguyễn thị thanh trúc bản số: 64FB-0130 cùng 1 ít tiền , ai đánh rơi xin liên hệ tôi.

Thông tin liên hệ

Trầm Vĩnh phúc

0937945649

Duyen hai, tra vinh