Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được một ví, trong đó có một số giấy tờ mang tên Lê Tuấn Hải, quê quán tại Hà Nội

Ngày đăng: 17/05/2017
Ngày nhặt/rơi: 16/05/2017
Vị trí: Quảng Trạch - Quảng Bình

Nội dung: Tôi có nhặt được một ví, trong đó có một số giấy tờ mang tên Lê Tuấn Hải, quê quán tại Hà Nội

Thông tin liên hệ

Đậu Văn Giang

01635519647

Quảng Trạch, Quảng Bình