Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được giấy tờ mang tên. nguyen minh hoàng

Ngày đăng: 14/01/2018
Ngày nhặt/rơi: 13/01/2018
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tren đoan đường từ lái thiêu đến cầu vĩnh bình.nga tư bình phươc tôi có làm rơi cái bóp màu đen có GPLX CMND. the ATM.mang ten nguyen minh hoàng và cà vẹt xe 66L1- 0037 Mang ten nguyen thi phuong hà. Ai nhat duoc vui long goi so dt 0915856667 xin cam on va hau tạ

Thông tin liên hệ

nguyen minh hoàng

0915856667

chợ lái thiêu tx thuan an tinh binh dương