Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được cmnd+cavet xe mang tên Lâm Minh Chung

Ngày đăng: 19/05/2017
Ngày nhặt/rơi: 18/05/2017
Vị trí: Biên Hoà - Đồng Nai

Nội dung: nhặt trên đường đồng khởi,biên hòa

Thông tin liên hệ

Đỗ Đình Thiện

0965731936

biên hòa đồng nai