Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Minh có đánh rớ bop trong đó có giay tờ mang ten phạm trọng hiếu sinh 1983

Ngày đăng: 10/09/2018
Ngày nhặt/rơi: 09/09/2018
Vị trí: Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tren duong đi lam về minh có đánh rơi 1 cai bop trong đó có giay to mang ten phạm trọng hiếu gom 1 gplx 1 bao hiem y tế 1 bao.hiem xe 1 tgẻ atm và cac giay to có lien quan ai nhat đuoc xin lien he 0981746451 minh xin hau tạ

Thông tin liên hệ

Phạm Trọng hiếu

0981746451

So 40 duong so 1 khu phố 2 phuong binh an quan 2

0981746451