Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ xe và cmt

Ngày đăng: 13/09/2017
Ngày nhặt/rơi: 13/09/2017
Vị trí: - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường từ định cong đến tam trinh tôi có đánh rơi cái ví trong đó có giấy tờ xe và Cmt có tên đỗ văn trường ai nhặt được cho mình xin lại . Xin chân thành cảm ơn

Thông tin liên hệ

Đỗ văn trường

207 Bùi xương trạch