Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ mang tên Ngô Đình Chiến

Ngày đăng: 12/09/2017
Ngày nhặt/rơi: 12/09/2017
Vị trí: Bà Rịa - BR Vũng Tàu

Nội dung: Trên đoạn đường từ phước hải - Long tân - Bà rịa tôi có đánh rơi một ví màu đen gốm có: - Giấy phép lái xe 2 và 4 bánh mang tên Ngô Đình Chiến - Một số thẻ ngân hàng mang tên Ngô Đình Chiến - Một giấy tờ xe way mau xanh mang tên Ngô huỳnh Khôi Ngọc Ai nhặt được xin liên hệ.Chân thành cám ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Ngô Đình Chiến

01662345561

TT phước hải đất đỏ BRVT