Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ mang tên Lê Thị Yến

Ngày đăng: 07/10/2018
Ngày nhặt/rơi: 05/10/2018
Vị trí: - Hà Tĩnh

Nội dung: Trên đoạn đường từ Trường Chinh về Nguyễn Văn Đậu tôi có đánh rơi bóp tiền, trong đó chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Yến, Lê Văn Tiến và các giấy tờ có liên quan. Nếu ai nhặt được cho tôi xin lại. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Lê Thị Yến

963496188

22/14 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh