Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ mang tên Đào Văn Chung

Ngày đăng: 04/10/2018
Ngày nhặt/rơi: 30/09/2018
Vị trí: Gia Lâm - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn từ cầu phú thuỵ qua khu công nghiệp bảotec tớ cầu như quỳnh tôi có đánh rơi ví bên trong có nhiều loại giấy tờ quan trọng . Cmnd Đào Văn Chung . Giấy phép lái xe và cmnd của e trai cùng giấy tờ xe bks 17b5 32727

Thông tin liên hệ

Đào Văn Chung

0975578803

Quỳnh khê quỳnh phụ thái bình