Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giấy tờ mang tên Phạm Văn Nhơn

Ngày đăng: 12/09/2017
Ngày nhặt/rơi: 31/08/2017
Vị trí: - Hà Nội

Nội dung: Tôi có làm rơi giấy tờ bao gồm: CMND, Giấy đăng ký xe, Bằng lái xe.... Mang tên Phạm Văn Nhơn và Đăng ký xe mang tên Đào Thị Hải Yến, ai nhặt được cho tôi xin lại, xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Phạm Nhơn

0988685612

Quận Hoàng mai - Hà nội